Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
صفحه ژئودزی

امروزه نقشه و داده‌های مکانی يكي از پیش‌نیازهای اصلی اجرای طرح​‌ها و برنامه​‌هاي توسعه کشورها بوده و به يكي از ابزارهاي موثر براي شروع فعالیت‌های عمراني و اجرايي تبديل شده است، به نحوی كه در حال حاضر ميزان توليد نقشه و اطلاعات مكاني از شاخص‌هاي اصلي رشد و توسعه يك كشور محسوب مي​‌گردد. علاوه بر آن، داده‌های مکان محور به ‌عنوان يكي از مؤلفه‌های كليدي در مدیریت بحران‌ها و کاهش اثرات زیان‌بار مخاطرات طبیعی شناخته می‌‍‌‌شود. از اینرو تولید نقشه‌های مختلف و محصولات منتج از آن‌ها متناسب با نیازهای کشور از وظایف اصلی دولت‌ها محسوب می‌گردد. بدیهی است این امر مهم جز در سایه ایجاد یک چارچوب مرجع مختصاتی واحد تحت عنوان شبکه ایستگاه‌های مبنایی و توسعه و به روز رسانی داده‌های مبنایی در کشور میسر نخواهد بود. در این راستا سازمان نقشه​‌برداری کشور طی سالیان گذشته خدمات ارزشمندی را به کشور ارائه کرده که از جمله آن می‌توان به ایجاد و توسعه داده‌ها و شبکه​‌های مبنایی مسطحاتی، ارتفاعی، ثقلی و ژئودینامیک اشاره نمود.